Na-Wa's Casabel " Ginza"

E: Otherwise Yster Till Na-Wa's U: Na-Wa's Ts'Ai-Chou Tsamo

Född: 2015-03-20 

 2018-08-29

 2018-01-11

2016-11-07

2016-09-04

2016-07-09

Grattis Ginsa

2016-02-16

Ginza 7 månad Fotad 2015-10-21

Ginza 5½ månad Fotad 2015-09-07

Ginza 5 månader Fotad 2015-08-24